คำถามที่พบบ่อย

การดูแลรักษากระเป๋าของคุณให้คงทนในการใช้งาน
  • ไม่ควรใส่ของลงในกระเป๋าจนแน่น ทำให้รูปทรงของกระเป๋าถูกบีบจนเสียทรง
  • แนะนำให้นำมาผึ่งแดดเป็นระยะๆ. เพื่อรักษาความคงทนของกระเป๋า
  • หลีกเลี่ยงการโดนน้ำ.และไม่ควรเก็บไว้ในที่อากาศชื้น ถ้าหากโดนน้ำ หรืออยู่ในที่ชื้น ให้นำไปตากแดดทันที 1-2ชม
  • ควรนำกระเป๋า/ตะกร้าใส่ถุงพลาสติก ผนึกให้แน่น มิดชิด แล้วเก็บไว้ในที่แห้ง
  • การเก็บรักษากระเป๋าทั่วไปเมื่อไม่ได้ใช้งาน ก่อนเก็บควรหากระดาษยัดลงไปในกระเป๋าเสียก่อน ห้ามมิให้กระเป๋าถูกกดทับ.รักษารูปทรงของกระเป๋าเอาไว้เก็บกระเป๋าไว้ในที่มิดชิด แต่มีลมถ่ายเทได้ ปราศจากความชื้น ห้ามเก็บไว้ใกล้ในที่ที่แสงแดดส่องถึง ควรทำความสะอาดกระเป๋าทุกครั้ง ก่อนที่จะเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งานในระยะยาว
  • ในกรณีที่กระเป๋า/ตะกร้าขึ้นรา ให้นำน้ำส้มสายชู ชุบกับสำสี แล้วเช็ดอ่อนตามซอกมุมของกระเป๋า หรือหากราขึ้นหนามาก นำน้ำส้มสายชูหรือน้ำเปล่าไปซัก ก็ได้แต่ให้ขัดกระเป๋าเบาๆ แล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดออกเสร็จแล้วนำไปตากแดด หรือใช้แอลกอฮอล์สำหรับล้างแผล มาชุบกับสำลีแล้วเอาไปเช็ดให้ทั่วบริเวณที่มีราขึ้น จากนั้น ก็ให้เอาน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ มาขัดอีก 1 รอบ แล้วก็เอาประเป๋าไปผึ่งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี