“เตยปาหนัน” หรือบางคนอาจรู้จักในชื่อ ต้นลำเจียก หรือ เตยทะเล เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง เป็นพืชตระกูลปาล์ม มักขึ้นอยู่ทั่วไปในภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ดินทรายและใกล้หนองน้ำหรือตามแนวป่าโกงกาง ลำต้นจะเป็นกอใหญ่ขนาดความสูง ประมาณ 4-5 เมตร ลักษณะใบมีสีเขียวยาวมีหนามที่ริมใบ เหมือนใบสับปะรดแต่ใบจะยาว ใหญ่และหนากว่าใบสับปะรด

ใบของ “เตยปาหนัน” จะมีคุณสมบัติของเส้นใยที่พิเศษ มีความเหนียว เมื่อนำมาริดเอาหนามออกแล้วลนไฟกลับทำให้เส้นใยนุ่ม มีความ ยืดหยุ่น เป็นมันเงา มีคุณสมบัติเหนียว ผิวมัน ไม่มีเชื้อราจึง เหมาะที่จะนำมาทำเป็นงานจักสาน ต้นเตยปาหนันชอบขึ้นตามริมหาด ชายทะเล ป่าโกงกาง ชายทะเลภาคใต้แทบทุกจังหวัด จึงมักนำใบปาหนันมาแปรสภาพเป็นตอก สานเป็นใช้เป็นภาชนะต่าง ๆ เป็นเครื่องใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน

Select your currency
THB บาท ไทย