เทรนด์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มีความโดดเด่นมากขึ้น และมีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมากขึ้น โดยใช้เส้นใยจากธรรมชาติ เช่น ผักตบชวา สับปะรด มะพร้าว กล้วย เป็นต้น จนถูกแปรรูปออกจนได้ผลิตภัณณ์ที่มีมูลค่า และส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน

Select your currency
THB บาท ไทย