บทความ

เตยปาหนัน

เตยปาหนัน

“เตยปาหนัน” หรือบางคนอาจรู้จักในชื่อ ต้นลำเจียก หรือ เตยทะเล เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง เป็นพืชตระกูลปาล์ม มักขึ้นอยู่ทั่วไปในภาคใต้ ...
Read More
Water Hyacinth Fiber : ผักตบชวา

Water Hyacinth Fiber : ผักตบชวา

“ผักตบชวา” จัดเป็นพืชน้ำประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวลอยน้ำเจริญงอกงาม โดยไม่ต้องอาศัยรากยึดเกาะ ซึ่งมีชื่อเรียกในแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน เช่น ผักปอด สวะ ผักโรค ผักตบชวา ผักยะวา ผักอีโยก เป็นต้น ...
Read More
เส้นใยสับปะรด (Pineapple fibers)

เส้นใยสับปะรด (Pineapple fibers)

ใบสับปะรดที่นำมาใช้ในการผลิตเส้นใยเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ควรมีอายุ 1-1.5 ปี ถ้าอ่อนไปเส้นใยที่ได้ก็จะไม่แข็งแรง และสั้น การขูดให้เสร็จส่วนใบที่แก่เกินไปก็จะหยาบและแข็ง การเก็บเกี่ยวจะตัดจากต้นที่ตัดผลไ ...
Read More
ใยกล้วย (Banana Fibers)

ใยกล้วย (Banana Fibers)

“ใยกล้วย” คือเส้นใยที่แยกออกจากกาบกล้วย ด้วยวิธีการแยกแบบหัตถกรรม (โดยการลอกผิวของกาบแข็งด้านนอก จากนั้นแยกเส้นใยจากเยื่อกล้วยด้วยมือ) ...
Read More
เทรนด์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เทรนด์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เทรนด์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มีความโดดเด่นมากขึ้น และมีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมากขึ้น โดยใช้เส้นใยจากธรรมชาติ ...
Read More