เกี่ยวกับเรา

จากวัสดุธรรมชาติที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ผสมผสานกับภูมิปัญญาทางด้านท้องถิ่น ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเกือบ 100% คนไทยนำคุณค่าดั้งเดิมมาใช้ในชีวิตประจำวันมาหลายร้อยปี ไม่ว่าจะเป็นตะกร้า กระเป๋า เป็นต้น

BANGKOK CRAFTER คือหนึ่งในผู้นำในด้านของการออกแบบ และผลิตสินค้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นหวาย ผักตบชวา กระจูด ย่านลิเภา และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดเป็นวัตถุดิบธรรมชาติจากเกษตรกรไทย ที่ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สินค้าคุณภาพสูง ที่ถูกคิดค้น และออกแบบอย่างร่วมสมัย ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ลงรายละเอียดมากขึ้น เพื่อให้สินค้าของ BANGKOK CRAFTER เป็นสินค้าแฟชั่น
ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญา และเสน่ห์ของความเป็นไทย เข้าได้กับ Lifestyle ของคนทั่วโลก

FACE ON FASCINATED คือสิ่งแนวคิดหลักที่เราออกแบบ สร้างสรรค์สินค้าให้แข็งแรง ทนทานมากกว่าประโยชน์ใช้งาน น่าหลงไหลเกินกว่าดีไซน์ที่สวยงาม โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์