ใบสับปะรดที่นำมาใช้ในการผลิตเส้นใยเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ควรมีอายุ 1-1.5 ปี ถ้าอ่อนไปเส้นใยที่ได้ก็จะไม่แข็งแรง และสั้น การขูดให้เสร็จส่วนใบที่แก่เกินไปก็จะหยาบและแข็ง การเก็บเกี่ยวจะตัดจากต้นที่ตัดผลไปแล้ว และจะต้องทำหลังจากการตัด 24 ชั่วโมง การขูดเพื่อนำใยออกมาจากใบสับปะรดมี 3 วิธี
1. การแยกเส้นใยด้วยมือ (Scraping)
2. การแยกโดยวิธีการแช่ฟอก (Water retting)
3. การแยกโดยเครื่องจักรกล (Decorticating machine)
โดยจะแบ่งเกรดของเส้นใยออกเป็น 3 แบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน คือ แบบละเอียดมาก ละเอียด หยาบ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้แบบละเอียด ในการประดิษฐ์ของต่าง ๆ โดยลักษณะของเส้นใยจะมีขนาดเล็กและนุ่ม มีความมันและเงางามคล้ายไหม มีความเหนียวและทนต่อการหักพับมาก

Select your currency
THB บาท ไทย